Hockeygymnasium

Frölunda Hockey Clubs Ishockeygymnasium
Nationell Idrotts Utbildning, Elitidrottsgymnasiet Katrinelundsgymnasiet
Frölunda Hockey Academy

Mer info hittar du här

Ishockeygymnasiet i Göteborg vänder sig till dig som tillhör distriktseliten i din åldersklass och som vill kombinera gymnasiestudier med elitishockey.

Verksamheten på Göteborgs ishockeygymnasium är en del i Svenska Ishockeyförbundets talangutveckling där målsättningen är att utveckla blivande elitspelare.

Frölunda Hockey Club har ett klart uttalat syfte och en klar målsättning med ishockeygymnasiet: Målmedvetna spelare ska med god handledning och bästa möjliga träningsförutsättningar kunna utvecklas till spelare på elitnivå. Dessa ungdomar ska även klara av studierna med goda resultat.


Henrik Lundqvist, en av många framgångsrika studenter.

Vem kan söka regionalt ishockeygymnasium?

Elever boende i följande kommuner: Göteborg, Kungälv, Lerum, Partille, Härryda, Mölndal, Ale, Öckerö, Tjörn, Stenungsund, Lilla Edet, Alingsås, Kungsbacka. Boende i andra kommuner får själva kontakta sin egen kommun för att fråga om så kallad skolpeng. I dem flesta fallen upprättas samverkansavtal mellan kommunerna som gör att eleven kan gå på NIU.

För att vara aktuell för intagning till Göteborgs ishockeygymnasium skall du...
...vara behörig för gymnasiestudier. 
…tillhöra distriktseliten i din åldersklass. 
…kunna ta ett stort eget ansvar för både din ishockeymässiga och skolmässiga utveckling. 
…vara målmedveten i din satsning.

Idag söker sig ishockeytalanger från nästan hela Sverige till ishockeygymnasiet i Göteborg. Att bo, studera och träna borta är ingen enkel kombination. Det innebär att de flesta av eleverna för första gången få klara sig själv. Det krävs vilja, ambition och självdisciplin om du vill nå goda resultat inom såväl skolan som ishockeyn. Tiden vid gymnasiet kan utveckla den aktive som människa både mentalt och socialt.

Ishockey

All träning bedrivs på Frölunda Campus (Frölundaborg) vid Slottsskogen, där hockeygymnasieträningen är på måndag, onsdag och fredag morgon. Den träning som bedrivs under hockeygymnasiet är baserad på individuell träning och utveckling.

HG-passen genomförs måndagar 07.40-09.00, onsdagar 07.40-09.00 och fredagar 08.00-09.20. Utöver träningarna på hockeygymnasiet bedrivs eftermiddagsträningar cirka 5 gånger per vecka där både is- och fysträning utövas. Under seriespelet tillkommer två matcher i veckan vilket innebär att elever på Frölunda Hockey Academy bör ha en stark drivkraft för att klara av all den träning och de krav som de förväntas att leva upp till.

Utöver träningen ska även skolan genomföras på ett positivt sätt vilket gör att alla våra elever förväntas kunna planera och strukturera sin vardag.


Johan Sundström, examen vårterminen 2011

Studier

För oss i Frölunda är det viktigt att eleven klarar av både skola och ishockey på ett bra sätt. Vårt mål är att eleven efter tre år på hockeygymnasiet både ska vara en duktig ishockeyspelare samtidigt som denne har en bra skolutbildning att stå på inför framtiden. Vi har också som krav att man fullföljer sin treåriga gymnasieutbildning. Vi tror på en god helhetssituation där skola & hockey går hand i hand

Därför har vi i Frölunda HC i samarbete med Katrinelundsgymnasiet ett upplägg där eleven får möjligheter att klara av både skola och ishockey. Genom vårt helhetsperspektiv där skola och hockey integreras genom god dialog mellan lärare, elev och instruktör skapas goda förutsättningar för att lyckas både i skolan och i hockeyn.

Katrinelundsgymnasiet ligger vid Nya Ullevi, centralt i Göteborg. Eleverna åker spårvagn mellan Frölunda Campus och Katrinelundsgymnasiet, det tar cirka 10 minuter att ta sig mellan skolan och Campus.

Genom NIU, Nationell Idrottsutbildning kan du kombinera din elitidrott med samtliga program som Katrinelundsgymnasiet erbjuder. Mer information om vilka gymnasieprogram som Katrinelundsgymnasiet erbjuder hittar ni under: http://www.goteborg.se/wps/portal/katrinelund

Frölunda Campus

Genom vår nya träningsanläggning Frölunda Campus kan vi erbjuda våra elever ett helhetsupplägg som är unikt inom svensk ishockey. Vår nya träningsanläggning innehåller gym, sporthall, två isytor och stora rymliga omklädningsrum för både J-18 och J-20. I Frölunda Campus finns även en egen rehabavdelning. Dessutom innehåller anläggningen teorisalar där teoretiska moment i idrottsspecialiseringen undervisas. Träningsanläggningen skapar förutsättningar för att träna hockeyspecifik träning både på is och off-ice.

Kost

Efter morgonträningen äter eleverna frukost på skolan innan lektionerna börjar klockan 10.00. Skolan serverar även lunch. Näringsriktig middag kan ätas på eftermiddagarna till en rimlig kostnad i Frölunda Indians restaurang som är belägen i träningsanläggningen.

Boende

För våra inflyttade elever på hockeygymnasiet förläggs boendet i mindre lägenheter på rimligt avstånd från skolan och vår träningsanläggning. Frölunda HC hjälper till med att hitta ett lämpligt boende för eleven.

Rehab

Genom Frölunda Campus har vi unika möjligheter genom vårt rehab-center att behandla våra skadade spelare på plats i Campus. Exempelvis finns en rehab-pool med löpband där spelarna kan köra sin rehabträning under ledning av rehab-ansvarig. Hockeygymnasiet har en rehab-ansvarig person som finns på plats under ett flertal dagar under veckan. All rehabträning sker i anslutning till den dagliga verksamheten i Campus. I anläggningen finns även tillgång till läkare.


Sebastian Collberg, andra året på hockeygymnasiet.

Instruktörer

Björn Liljander, ansvarig för hockeygymnasiet och spelarutvecklare i Frölunda Academy, med ansvar för U-16, J-18 och J-20. Björn är universitetsutbildad inom ledarskap och idrottspsykologi och har verkat i över 10 år som juniortränare i elitföreningar i södra Sverige. Björn är ETU-utbildad genom Svenska Ishockeyförbundet. Björn var även tidigare ansvarig för Frölunda J-18 under en femårsperiod.

Andreas Karlsson, instruktör och tränare J20. Mångårig elitspelare i både NHL, elitserien och i landslaget. Andreas har en gedigen och framgångsrik bakgrund som spelare och har nyligen avslutat sin aktiva karriär. Andreas är ETU-utbildad genom Svenska Ishockeyförbundet.

Pierre Johnsson, instruktör och tränare J-18. Mångårig elitspelare i både elitserien och i landslaget. Pierre har en gedigen och framgångsrik bakgrund som spelare och har nyligen avslutat sin aktiva karriär.

Patric Rydén, instruktör och ungdomsansvarig i Frölunda HC. Patric har en gedigen ledare- och instruktörserfarenhet både som huvudtränare i Frölunda U-16 men även som TV-Pucktränare i Göteborg. Patric är ETU-utbildad genom Svenska Ishockeyförbundet.

Kristian Skarphagen, fysinstruktör. Kristian har en fil.kand examen i Idrottsvetenskap med inriktning fystränarskap från Göteborgs Universitet. Kristian är även utbildad inom STAC Elittränare samt certifierad Life Kinetik Trainer. Kristian jobbar främst med J-18 och U-16 laget.

Pär Edlund, fysinstruktör. ”Perra” har en lång erfarenhet av elitishockey, både som spelare och fystränare i Frölunda HC. ”Perra” jobbar främst med A-laget och J-20 laget.

Kristoffer Martin, målvaktstränare. Kristoffer är målvaktstränare i vårt A-lag och bedriver målvaktsträningen på hockeygymnasiet ihop med Adam Lundh. Målvaktsträningen bygger på den MV-playbook som finns i Frölunda HC.

Adam Lundh, målvaktstränare. Adam är ansvarig för juniormålvakterna samt U-16 målvakterna i Frölunda. Adam & Kristoffer jobbar tätt ihop med målvaksträningen på hockeygymnasiet. Mv-träningen sker både på morgonträningen och på eftermiddagarna. Adam jobbar mycket med videofeedback till spelarna.

IFK-Klinikens personal sköter all rehab-träning för spelarna i Academy. Personalen jobbar i Campus och tillgängligheten att få hjälp när man är skadad är därför hög.

Utöver ovannämnda instruktörer är A-lagets tränarteam välintegrerade i hockeygymnasieverksamheten.

 

Ekonomi

Studiestöd utgår enligt samma regler som för andra elever. Din Syo-konsulent/kurator kan ge dig mera information.

Intagningsrutiner

Senast 1 december, anmäl ditt intresse för att studera på ishockeygymnasiet genom att skicka in en anmälningsblankett till Svenska Ishockeyförbundet. Blanketten hittar du under: http://www.coachescorner.nu/Pages/utb_HG1.html

Under december görs sedan en bedömning, värdering och rangordning av de sökande. Detta utförs av Göteborgs ishockeyförbund i samarbete med Frölunda Hockey Club, klubbledare och distriktsledare.

1 februari: Sista dagen för ansökan till gymnasieskolan. Den som söker ishockeygymnasiet måste i första hand ange det på ansökan.

Vecka 6/7: Elever får besked om antagning.

Behöver du veta mer?

Frågor om programval, prata med Syo-konsulenten på din skola.

Frågor om Katrinelundsgymnasiet, besök skolans hemsida: http://www.goteborg.se/wps/portal/katrinelund

Rektor 
Mats Winqvist 
031-3670515 0705-503812 
mats.winqvist@educ.goteborg.se

Idrottskoordinator 
Erika Eriksson 0702-825057 
erika.eriksson@educ.goteborg.se

Frågor om ishockey och Frölunda Hockey Club:

HG-ansvarig 
Björn Liljander 
0734-320095 
bjorn.liljander@frolundaindians.com

 

 
 

Copyright © 2011-2016 Frölunda Indians

Produktion och drift: Sports Editing Sweden AB