• Huvudsponsorer

Lördag Lör 3 November Nov
Tisdag Tis 6 November Nov
Tisdag Tis 13 November Nov
Torsdag Tor 15 November Nov
Tisdag Tis 20 November Nov
Fredag Fre 23 November Nov
Lördag Lör 24 November Nov
Tisdag Tis 27 November Nov
Torsdag Tor 29 November Nov
Lördag Lör 1 December Dec
Tisdag Tis 4 December Dec
Torsdag Tor 6 December Dec
Lördag Lör 8 December Dec
Tisdag Tis 11 December Dec
Onsdag Ons 19 December Dec
Fredag Fre 21 December Dec
Onsdag Ons 26 December Dec
Fredag Fre 28 December Dec
Söndag Sön 30 December Dec
Lördag Lör 5 Januari Jan
Torsdag Tor 10 Januari Jan
Lördag Lör 12 Januari Jan
Torsdag Tor 17 Januari Jan
Lördag Lör 19 Januari Jan
Torsdag Tor 24 Januari Jan
Lördag Lör 26 Januari Jan
Tisdag Tis 29 Januari Jan
Lördag Lör 2 Februari Feb

Årsmöte!

17 augusti 2018 12:00
FHC

Frölunda HC håller årsmöte den 20 augusti.


Det är den tiden på året och den 20 augusti bjuder Frölunda HC in klubbens medlemmar till årsmöte i Frölundaborgs restaurang, 18.00.
Endast medlemmar har rösträtt på årsmötet.

En av punkterna på årsmötet är val av ordförande och tre av sex styrelseledamöter. Valberedningen har föreslagit omval till samtliga poster enligt följande:
Mats Grauers, ordförande, 1 år.
Johan Wilkens, ledamot, 2 år.
Peder Schumacher, ledamot, 2 år.
Anders Jansson, ledamot, 2 år.
Ledamöterna Sofia Appelgren, Kurt Carlsson (vice ordförande) och Stefan Hansson har ett år kvar på sina respektive förordnanden.

Ett stadgeärende på förra årets årsmöte remitterades till valberedningen – den omarbetade versionen ser ut så här inför årsmötet den 20 augusti:

ÅTERREMITTERAD FRÅGA AVSEENDE ÄNDRING AV § 26 - FRÖLUNDA HOCKEY CLUBS STADGAR
Förslag på ändring av § 26.
Nuvarande lydelse:
”§ 26. Endast Årsmötet får ändra dessa stadgar eller upplösa föreningen. I sådant fall krävs att minst 2/3 av antalet avgivna röster biträder beslutet.”
Föreslagen ny lydelse:
”§ 26. Endast Årsmötet får ändra dessa stadgar eller upplösa föreningen. Vad gäller ändring av stadgar krävs att minst 2/3 av antalet avgivna röster biträder beslutet. Vad gäller upplösning av föreningen krävs beslut på två efterföljande medlemsmöten, varav det ena ska vara årsmöte, mellan vilka det ska ha förflutit minst sex månader samt att minst 2/3 av antalet angivna röster biträder respektive beslut.”
Motivering:
Sådan ingripande åtgärd att upplösa klubben kräver eftertanke.

Frölunda HC:s årsredovisning finns tillgänglig på föreningens kontor i Frölundaborg – eller via den här länken.