• Huvudsponsorer

Intressant årsmöte

19 augusti 2019 20:29
FHC

Många och bra motioner präglade Frölunda HC:s årsmöte.


Tre SM-guld, ett vinstresultat på drygt åtta miljoner kronor och ett eget kapital på 35 miljoner satte förstås tonen på Frölunda HC:s årsmöte - resan genom formalia gick smärtfritt.
Valberedningens förslag om krympt styrelse med två personer – från sju till fem, inklusive ordförande – klubbades igenom. Liksom omval för Mats Grauers, ordförande ett år, och omval för styrelseledamoten Kurt Carlsson på två år.
– Vi har respekt för det kommande året. Vi kommer att ställas inför svåra beslut och vill ha en liten, tajt styrelse som kan fatta snabba beslut, säger Mats Grauers.

Valberedningen fick fortsatt förtroende – Roger Wier, Jan Bengtsson och Patrik Simson – och ingen hade några synpunkter på valet av revisorer.
Revisionsberättelsen godkändes och styrelsen och klubbdirektör fick ansvarsfrihet och med det avklarat levde mötet upp ordentligt.

Sex motioner låg på stämmans bord och samtliga remitterades till Frölundas styrelse och organisation.
Motionerna handlade i tur ordning om:
Inrätta ett supporter-råd och anställ en SLO.
Flytt av klacksektion till annan plats i arenan.
Fler platser, fem procent av arenans kapacitet, till gästande supportrar på alla SHL-arenor.
Ny design på Frölundas matchtröja.
Klappans vara eller inte vara.
Stadgeändring om när motioner till årsmötet senast måste vara inlämnade.
Dessutom tillkom en motion under mötet: styrelsen fick i uppdrag att titta över rutinerna för kallelse till årsmötet.