• Huvudsponsorer

Två nya i styrelsen

21 augusti 2017 20:44
FHC

Stefan Hansson och Sofia Appelgren valdes in som nya styrelseledamöter på Frölunda HC:s årsmöte.


Ett 50-tal intresserade hade letat sig in i Frölundaborgs restaurang för Frölunda HC:s årsmöte och det blev som de senaste åren en lugn och trivsam tillställning.

Mötet fastställde föreningens balans- och resultaträkning, gav styrelse och klubbdirektör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016/2017 och godkände verksamhetsplanen för den nyss inledda säsongen.
– Vi har haft ett spännande år och gjort många bra saker – vi är stolta, men inte nöjda, förklarade klubbens ordförande Mats Grauers som omvaldes i ytterligare ett år.
Årsmötet valde dessutom in två nya medlemmar i styrelsen på två år, Stefan Hansson och Sofia Appelgren - en närmare presentation av de båda kommer inom kort.
Kurt Carlsson omvaldes på två år.
Styrelsemedlemmarna Johan Wilkens, Peder Schumacher och Anders Jansson har ett år kvar på sina förordnanden.

Valberedningen återvaldes också: Roger Wier, Patrik Simson och Jan Bengtsson.

De förändringar av stadgarna valberedningen föreslog godkändes till tre fjärdedelar: paragraf 10, paragraf 12 punkten 14 och paragraf 16.
Den föreslagna ändringen i paragraf 26 åter-remitterades till valberedningen.