• Huvudsponsorer

8 miljoner plus

10 juni 2019 15:15
FHC

Frölunda HC gör ett positivt resultat för sjätte året i rad.


Guldsäsongen 2018/2019 redovisar Frölunda HC ett positivt resultat på koncernivå på 8,6 miljoner kronor – samtliga klubbar i SHL redovisar enligt beslut sina bokslut på koncernnivå. Det egna kapitalet ökar från 25,8 miljoner kronor till 34, 1 miljoner, vilket är en betryggande nivå. Föreningens likviditet är god och omsättningen låg på 173,7 miljoner kronor (138,2 miljoner säsongen 2017/2018).

Resultatet och omsättningen har påverkats av:

  • Ett långt och framgångsrikt slutspel som resulterat i ökade publikintäkter, men också ökade kostnader för resor och bonusar.
  • Att engångskostnader har tagits för omorganisation och spelartruppsförändringar.

Den av styrelsen beslutade budgeten för verksamhetsåret 2019/2020 visar på ett positivt rörel-seresultat efter grundserie. Styrelsen har beslutat att det egna kapitalet skall ökas avsevärt de kommande åren. Koncernen har ett stort antal anställda och i en värld som styrs av många oförutsägbara faktorer är det nödvändigt att ha tillfredställande reserver. En framtida ambition är att koncernen skall klara två omfattande nedgångar utan att föreningens framtid hotas.

Koncernen Frölunda HC innehåller dotterbolagen Frölunda Hockeyutveckling AB, Frölunda Affärsutveckling AB och Frölunda Hockey Fastighets AB, med flera.